ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
   Home      About us
Η εταιρία "ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε." ιδρύθηκε το Έτος 2000 και η έδρα της είναι
στην περιοχή ΜΑΝΝΑ ΒΑΡΗΣ της νήσου ΣΎΡΟΥ όπου και εβρίσκεται το εργοτάξιο της 
εταιρείας.
Η παραγωγή του προϊοντος γίνεται από συγκρότημα παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας.